Užitné vzory

Technické řešení lze chránit kromě patentu také užitným vzorem. Jedná se o rychlejší a méně nákladnou ochranu. Lze jej také nazývat „malým patentem“. Občas bývá ochrana užitným vzorem považována za ochranu jednodušší varianty vynálezu.

Technické řešení, které má být chráněno užitným vzorem, musí splňovat tři podmínky:

  • Musí být nové
  • Musí být průmyslově využitelné
  • Musí překračovat rámec pouhé odborné dovednosti

V České republice nicméně funguje tzv. registrační princip, což znamená, že úřad nezkoumá podmínku novosti či zda technické řešení překračuje rámce pouhé odborné dovednosti. Úřad zkoumá pouze splnění formálních požadavků přihlášky. Pokud je přihláška splňuje, pak úřad užitný vzor registruje. Od tohoto je tedy odvozen termín „registrační princip“.

Přezkum, zda již při podání přihlášky splňovalo technické řešení výše stanovené podmínky, nechává úřad na třetích osobách.

Požadavky na přihlášku užitného vzoru jsou však téměř shodné jako požadavky na přihlášku vynálezu, který má být chráněn patentem.

Výhody a nevýhody užitného vzoru oproti ochraně patentem

  • Podstatně kratší řízení – u užitných vzorů většinou v řádu měsíců, u patentů to mohou být roky
  • Nižší finanční náklady
  • Možnost získat užitný vzor i na technická řešení zveřejněná vynálezcem až 6 měsíců před podáním přihlášky – pokud někdo svoje technické řešení zveřejnění a teprve poté se rozhodne si jej ochránit, toto řešení již není možné chránit patentem. Je ale možné usilovat o ochranu užitným vzorem
  • Z důvodu registračního principu je užitný vzor oproti patentu podstatně křehčí, což činí pozici majitele užitného vzoru méně jistou
  • Kratší doba ochrany (maximálně 10 let od data podání přihlášky, u patentu je to až 20 let)
  • Z ochrany užitným vzorem jsou vyloučeny všechny způsoby výroby, u patentu je způsob výroby možné chránit

Institut užitného vzoru funguje pouze v některých zemích, např. v Rakousku, Slovensku, Polsku atd. Je však možné užitný vzor teritoriálně rozšířit prostřednictvím evropského patentu či mezinárodní přihlášky.Cest a možností je mnoho a já se vždy budu snažit najít tu nejlepší cestu pro vás.

Na ochraně technických řešení úzce spolupracuji s Ing. Dušanem Kendereški, který se specializuje na technická řešení, která lze chránit prostřednictvím patentů anebo užitných vzorů.Neváhejte se na mě obrátit