Rešerše na ochranné známky

Před podáním přihlášky k registraci ochranné známky doporučujeme nechat si profesionálně zpracovat rešerši ochranných známek.

Na základě porovnání nalezených ochranných známek a zamýšlené ochranné známky a současně porovnání výrobků a služeb pro vás připravím výstup z rešerše, tedy zprávu o tom, jaké ochranné známky byly nalezeny (shodné, potenciálně kolizní – podobné a snadno zaměnitelné). Dostanete ode mě také doporučení, jak postupovat dál.

Rešerše provádím v rámci České republiky, na úrovni Evropské unie i v rámci jednotlivých členských států a jejich národních rejstříků, a také celosvětově.

Na základě výsledků rešerše upravujeme seznam výrobků a služeb, který je nezbytný pro podání přihlášky k registraci ochranné známky.

Díky rešerši máme orientační přehled o již registrovaných ochranných známkách, které mohou být shodné, anebo o podobně zamýšlených ochranných známkách.

Neváhejte se na mě obrátit