Průmyslové vzory

Průmyslovým vzorem lze chránit vzhled výrobku, jeho tvar, linii, strukturu apod. Pokud nabízíte produkt, který je tvarově jedinečný, je vhodné ochránit si ho před případnými porušovateli průmyslovým vzorem. Může se jednat například o speciální tvar židle, zvláštní tvar láhve (např. nápoje v láhvi ve tvaru granátu), zcela novou deskovou hru atp.

Díky průmyslovému vzoru je váš produkt ochráněn před případnými porušovateli, kteří by mohli tvar výrobku okopírovat a vydávat ho pod svým jménem.

Český vs. evropský průmyslový vzor

Český národní průmyslový vzor je platný pouze na území ČR. Řízení před úřadem trvá zhruba devět měsíců a úřad v této době zkoumá novost i individuální povahu výrobku. Pokud jsou tyto podmínky splněny, je průmyslový vzor zaregistrován a je vydáno osvědčení.

U evropského průmyslového vzoru je aplikován tzv. registrační princip. Evropský úřad provede pouze zběžný formální průzkum a poté průmyslový vzor zaregistruje. V současné době je možné získat certifikát o registraci Evropského průmyslového vzoru i do druhého dne.

Evropský průmyslový vzor je pak jednotně platný pro celé území EU, tj. ve všech 27 členských státech.

Co musí průmyslový vzor splňovat?

  • Musí být nový – nesmí být před podáním přihlášky nikde zveřejněn (v časopise, na internetu, na Facebooku apod.).
  • Musí mít individuální povahu – nikde na světě nesmí existovat jiný předmět, který by byl shodný s předmětem, který má být chráněn průmyslovým vzorem.

Pro podání přihlášky průmyslového vzoru je zapotřebí

  • Plná moc
  • Vyobrazení průmyslového vzoru – jak vypadá předmět ochrany

Postarám se o vás od začátku do konce – zkonzultuji s vámi vaše představy, zodpovím vaše dotazy, připravím pro vás podklady a následně i přihlášku k registraci průmyslového vzoru, budu vás zastupovat celým procesem registrace a zajistím, abyste věděli, kdy je třeba průmyslovému vzoru prodloužit platnost.Na vyžádání vám ráda udělám kompletní kalkulaci.

Neváhejte se na mě obrátit