Ochranné známky

Ještě než rozjedete svůj nový byznys, je správný čas na registraci ochranné známky. Není ale pozdě ani v případě, kdy je vaše podnikání úspěšné a vy už jste se dostali do povědomí lidí.

V opačném případě totiž dáváte příležitost porušovatelům, kteří mohou začít na vašem úspěchu parazitovat. Bez ochranné známky je obtížnější se takovému chování bránit. Můžete sice hnát porušovatele před soud, jedná se ale o zdlouhavý a nákladný proces.

S čím Vám pomůžu

Rešerše na ochranné známky

Rešerše na ochranné známky

Před podáním přihlášky k registraci ochranné známky doporučujeme nechat si profesionálně zpracovat rešerši ochranných známek.

Registrace ochranné známky

Registrace ochranné známky

Zvolíme nejbezpečnější a ekonomicky nejvýhodnější cestu ochrany, aby pokryla veškeré aktivity ale i teritoria případné expanze.

Monitoring ochranných známek

Monitoring ochranných známek

Jakmile máte registrovanou ochrannou známku, je potřeba se o ni starat a aktivně ji bránit.

Proč mít ochrannou známku?

Ochrana vašich práv a zároveň určitý druh záruky kvality vaší značky i registrovaného produktu.

Výborný marketingový tah – ochranná známka ® dává konkurentům i klientům na vědomí, že to se svou značkou myslíte skutečně vážně. Potenciálním porušovatelům vzkazujete, že se budete bránit, pokud vám ukradnou váš nápad nebo značku.

Zvýšení hodnoty značky – dlouhodobé a aktivní užívání ochranné známky zvyšuje její hodnotu, čímž se zvyšuje i hodnota samotné firmy.

Přihlášku pro registraci ochranné známky lze podat kdykoliv, nejen při založení nové firmy. V případě úspěšné registrace je ochranná známka platná 10 let. Po uplynutí této lhůty je možné ji opakovaně prodlužovat vždy o dalších 10 let. Celková doba platnosti je neomezená.Jak probíhá registrace ochranné známky?

  • Připravím pro vás přihlášku k registraci ochranné známky a předám ji na úřad průmyslového vlastnictví.
  • Úřad provede průzkum, zda přihláška splňuje stanovené náležitosti a pak tuto přihlášku na 3 měsíce zveřejní.
  • Pokud v této době nikdo nevznese námitky, úřad ochrannou známku zaregistruje a vydá Osvědčení o registraci.
  • Od tohoto okamžiku je možné užívat znak R v kroužku.

Typy ochranných známek

Rešerše na ochranné známky

Slovní ochranná známka

Vztahuje se čistě na slovní prvek; slova nesmí popisovat službu nebo výrobek, označení by mělo být fantazijní

Registrace ochranné známky

Grafická ochranná známka

Ochrana loga (grafické zpracování, typ fontu apod.)

Monitoring ochranných známek

Máme i další typy méně užívané

Prostorové ochranné známky, hologramové, pohybové, multimediální, atd.

S ochrannými známkami úzce souvisí také autorské právo – na něj se specializuje můj kolega JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M., se kterým probíhá úzká spolupráce. Každé logo je něčí autorské dílo a před podáním přihlášky ochranné známky je třeba právně ošetřit vztah autora loga a přihlašovatele.Neváhejte se na mě obrátit