Nekalá soutěž

Nekalá soutěž a porušování práv bohužel patří na tuzemském i zahraničním trhu k celkem běžné praxi – ať už nevědomky či v rámci parazitování na jméně či značce cizí firmy. Společnost může též úmyslně způsobovat jiné firmě újmu v rámci poškozování dobrého jména konkurence, agresivním marketingem, parazitováním aj.

Pokud je zadána služba monitoringu ochranných známek, na porušování práv vás upozorním. Na porušování vašich práv můžete ale přijít i sami. Co se dá v takových případech dělat?

Jak se můžete bránit?

  • Porušovateli za vás zašlu výzvu, aby upustil od porušování práv – jedná se o nejlevnější a nejefektivnější cestu a v řadě případů je tímto krokem situace vyřešená.
  • Pokud porušovatel výzvě nevyhoví, následuje podání námitky (spor probíhá před úřadem průmyslového vlastnictví). V případě, že spor vyhrajeme a porušovatel tuto skutečnost ignoruje, postupuje se dál k soudu.
  • V této fázi záleží na tom, zda k porušování vašich práv probíhá v tuzemsku či v zahraničí. V České republice vás osobně zastoupím před úřadem i před soudem, můžete mít ale jistotu, že budete zastupováni i v kterékoliv jiné zemi EU i ve světě díky vybudované síti ověřených odborníků a místních patentových zástupců.

Neváhejte se na mě obrátit